Schrijf je in gratis en verminder de reclame !

Faites de nouvelles rencontres sur Rendez-Vous.be
meet, like, love


Lees deze pagina aub heel aandachtig voor je verdergaat op Rendez-Vous.be.

De Rendez-Vous website is een dienst die jou met veel plezier wordt aangeboden, op voorwaarde dat je je aan onze gedragsregels houdt.
Opgelet: deze regels kunnen veranderen. Het is dan ook aangeraden om af en toe een bezoekje te brengen aan deze pagina.
De gebruiker

Wanneer je een profiel aanmaakt of de diensten van Rendez-Vous.be gebruikt, verbind je je ertoe de volgende gedragsregels na te leven:

 • Geef alleen correcte en volledige informatie over jezelf, en zorg dat deze regelmatig geactualiseerd wordt. Anders gezegd: wees eerlijk en doe jezelf niet voor als iemand anders!
 • Vermeld nergens op de Rendez-Vous website (niet in je profiel, niet op de discussiefora, niet in de publieke berichten,…) persoonlijke contactgegevens zoals adres, telefoonnummer, e-mail enzovoort. Enkel in persoonlijke berichten is dit toegelaten.
 • Het is ten strengste verboden om een profiel aan te maken of een foto of video te versturen met een opzettelijke of uitdrukkelijke seksuele connotatie. Verstuur ook geen boodschappen met een seksuele getinte inhoud.
 • Misbruik de identiteitsgegevens van een ander niet; concreet betekent dit dat je nergens de indruk mag wekken dat jij spreekt in naam van een andere Rendez-Vous-gebruiker.
 • Val de andere gebruikers niet lastig; mensen willen zich op Rendez-Vous.be amuseren.
 • Plaats of verstuur geen boodschappen in de discussiefora, in de publieke berichten of in de privéberichten – of waar dan ook op de site – met een inhoud die schadelijk, bedreigend, misleidend, lasterlijk, haatdragend, agressief, racistisch, vulgair, denigrerend, onbehoorlijk, beledigend, gewelddadig, obsceen of pornografisch is.
 • Plaats of verstuur geen boodschappen op de website waarvan de inhoud de wetten op kinderpornografie, pedofilie, ontucht, vreemdelingenhaat, reclame voor seksuele diensten en prostitutie, of de verkoop van verdovende middelen overtreedt.
 • Plaats of verstuur geen boodschappen op de site waarvan de inhoud auteursrechterlijk beschermd is.
 • Plaats of verstuur geen boodschappen van commerciële aard; Rendez-Vous.be is geen reclameforum.
 • Kortom, gebruik Rendez-Vous.be niet voor enig ander doel dan ontmoetingen, dus niet voor reclame, of ongevraagde of expliciet toegelaten promotie zoals bijvoorbeeld: spamming, kettingbrieven, stemmenronseling,…)
 • Vertoon geen illegaal gedrag, d.w.z. gedrag dat tegen de goede zeden of de openbare orde ingaat, dat ongepast is of schadelijk is voor de andere gebruikers.
  Verantwoordelijkheden

  Je gebruikt deze diensten op eigen verantwoordelijkheid. Rendez-Vous.be is niet verantwoordelijk voor de uiteindelijke inhoud van de dienst. Je bent je ervan bewust dat alle informatie en gegevens de verantwoordelijkheid zijn van de persoon die ze vrijgeeft, of het nu gaat om publieke gegevens die bekend gemaakt worden aan alle gebruikers van de site of enkel privé. Jij, en jij alleen, bent dus verantwoordelijk voor de informatie die je toont, verstuurt of op welke manier dan ook bekend maakt op de website.


  Wissen of verwijderen van profielen en berichten

  Door een profielpagina op Rendez-Vous.be aan te maken of door gebruik te maken van de diensten op Rendez-Vous.be, aanvaard je impliciet dat het Rendez-Vous team je profiel of berichten mag verwijderen als die een overtreding op de hierboven beschreven gedragsregels inhouden. Dit zal gebeuren zonder voorafgaande waarschuwing en zonder dat je hiervoor een schadevergoeding – van welke aard ook – kan eisen. Samengevat: Rendez-Vous.be eigent zich het recht toe om je profiel of bericht(en) te verwijderen, indien:

 • Je profiel persoonlijke gegevens bevat (adres, email, telefoon, enz.),
 • je profiel een expliciet seksueel karakter heeft,
 • je berichten op het opinie peiling, in publieke of privéberichten van een expliciet seksueel, agressief of racistisch karakter zijn,
 • het gebruik van jouw profiel een bron van conflicten vormt op de site,
 • je probeert om Rendez-Vous.be te gebruiken voor andere doeleinden dan voor ontmoetingen. In concreto: ter promotie van een specifieke dienst of site of om te spammen (en, meer bepaald, je probeert op een systematische manier het Rendez-Vous-publiek naar een andere website dan Rendez-Vous.be weg te leiden),
 • je profiel een vals profiel is dat het goed functioneren van de site kan verstoren, of indien je valse gegevens hebt aangemaakt met het doel een derde lastig te vallen of met het doel van oneerlijke concurrentie zal er klacht tegen je ingediend worden bij de Computer Crime Unit van de Brusselse Federale Politie.

  Een profiel die door het lid of door de admin op aanvraag van het lid gewist wordt, zal achteraf niet meer geactiveerd kunnen worden. De informatie omtrent het profiel alsook het activatiesaldo die eraan gelinkt zou zijn, zullen noch overgedragen kunnen worden naar een ander profiel noch terugbetaald worden voor wat het activatiesaldo betreft daar ze definitief van de website gewist zullen worden.


  Toegang

  De Rendez-Vous diensten zijn enkel gericht aan gebruikers vanaf 16 jaar. Wij verzoeken ouders dan ook om toezicht te houden op het gebruik dat hun kinderen van deze site maken. Als wettelijke voogd is het immers de verantwoordelijkheid van de ouders om erop toe te zien en te bepalen welk gebruik al dan niet gepast is.


  Privacy

  Je identificatiegegevens

  De persoonlijke gegevens die je ons meedeelt, worden bijgehouden in onze database. Je gegevens zullen enkel gebruikt worden voor het beheer van de dienst of om je op de hoogte te houden van onze producten of diensten, of die van onze partners. Bij elke mailing die je van ons ontvangt zal je kunnen aanduiden dat je ze niet langer wenst te ontvangen.

  Door je profiel op Rendez-Vous.be of op één van onze partnersites te plaatsen, ga je ermee akkoord dat dit profiel in de ontmoetingsrubriek van deze partnersites gepubliceerd wordt. Niettemin worden alle gegevens betreffende je profiel slechts één enkele keer opgeslagen in de Rendez-Vous.be databank. Al je persoonlijke gegevens worden exclusief beheerd door Rendez-Vous.be.

  Zoals voorgeschreven door de wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, beschik je over het recht om je gegevens te raadplegen en aan te passen. Je kan over dit recht beschikken via de optie profiel aanpassen of door een e-mail te verzenden naar klantendienst@rendez-vous.be.

  Door een profiel op Rendez-Vous.be aan te maken, aanvaard u e-mails van ons bedrijf te krijgen op uw desktop, mobiele en tablet om u informatie te geven over onze diensten of evenementen, op voorwaarde dat u hiermee uitdrukkelijk hebt ingestemd of dat u reeds klant bent bij ons en ons uw e-mailadres hebt opgegeven. Wij dragen de grootste zorg voor jouw persoonsgegevens en verbinden ons ertoe om alle geldende Belgische wettelijke regels hieromtrent, zoals de wet van 8 december 1992, te respecteren.

  Indien u een bewijsstuk of factuur wenst, zal een supplement van 10 euro administratieve kosten aangerekend worden.

  Cookies

  Een cookie is een kleine hoeveelheid informatie die naar je computer wordt gekopieerd als je een bepaalde site bezoekt. Deze cookies bevatten gegevens, en met name een uniek identificatienummer, die door een server van een website aan je zoekmachine wordt doorgegeven. Wanneer je naar Rendez-Vous.be surft, zal een cookie geplaatst worden.


  Hulp

  Wil je meer uitleg over het functioneren van de Rendez-Vous-site, gebruik dan de Help in het navigatiemenu dat je bovenaan elke pagina vindt.